Бројно стање ученика и одељења на почетку школске 2018/2019. године

 

Разред Број одељења Број ученика Разред Број одељења Број ученика
 

Сремска Митровица

I-1  

 

4

27 V-1  

 

4

19
I-2 24 V-2 17
I-3 25 V-3 20
I-4 29 V-4 17
II-1  

4

21 VI-1  

 

4

24
II-2 24 VI-2 29
II-3 23 VI-3 28
II-4 23 VI-4 16
III-1  

4

30 VII-1  

4

25
III-2 31 VII-2 30
III-3 22 VII-3 26
III-4 32 VII-4 28
IV-1  

4

24 VIII-1  

4

22
IV-2 23 VIII-2 20
IV-3 23 VIII-3 25
IV-4           31 VIII-4 20
I-IV 16         412 V-VIII              16 366
 

Шашинци

I-5 1 13 V-5 1 11
II-5 1 14 VI-5 1 16
III-6 1 12 VII-5 1 13
IV-5 1 9 VIII-5 1 13
I-IV 4 48 V-VIII 4 53
 

Јарак

I-6 1 13 V-6 1 14
II-6 1 16 VI-6 1 20
III-7 1 13 VII-6 1 17
IV-6 1 17 VIII-6 1 26
I-IV 4 59 V-VIII 4 77
 
 

 

24 519   24 496
На нивоу интегрисане школе има укупно 48 одељења и  1 015  ученика.