Интерактивном игром до знања, сарадње са локалном заједницом у заштити и очувању животне средине и унапређења компетенција наставника

Да примена ИКТа у настави може истовремено служити развијању компетенција ученика и наставника, и као добар увод у остваривање сарадње са локалном заједницом ове недеље показали су нам ученици и наставници подручног одељења наше школе у Јарку.

Ученици III6 и IV6 разреда су кроз интерактивне игре и квиз развијали способности критичког размишљања, вршњачког подучавања и тимског рада на заједничком часу Природе и друштва.

Прва активност око које су се ученици морали помучити захтевала је од њих да међусобно размењују, комбинују и повезују знања стечена у школи и ван учионице и све то уз развијање способности критичког размишљања како би заједничким напорима дошли до тачних решења.

На први поглед лака и једноставна игра повезивања слике са одговарајућом дефиницијом претворена је у праву мозгалицу сачињену од симбола и знакова изричитих наредби и упозорења која се могу пронаћи свуда око нас на прехрамбеним и хемијским производима за домаћинство, пољопривреду, одржавање личне хигијене, здравља и заштите животне средине и непотпуних, скривених, загонетних објашњења.

У другом делу, ученици су подељени у тимове играли квиз на онлајн платформи Worldwall у ком су сем стечених знања и способности размишљања морали показати и колико су им брзи прсти.

Док су се ученици “мучили” и забављали, њихове одељенске старешине су имале прилику да од своје колегинице наставнице енглеског језика Весне Станковић, практично уче како се расположиве ИТ технологије и наставна средства могу ефикасно користити истовремено за остваривање више различитих исхода учења и развијање међупредмених компетенција код ученика нижих разреда. И не само то, већ и како се наставничке компетенције уз мало сарадње, размену знања, искустава и метода рада могу даље развијати и преносити из једног у друге наставне предмете а наставници остваривати стручно усавршавање унутар установе.

Изузетно позитивна атмосфера са овог часа настављена је и наредног дана кроз акцију прикупљања пестицидног отпада на територији града Сремска Митровица. Заједно са својим одељенским старешинама Слађаном Јаковљевић и Ђорђем Вукосављевићем, у среду 22. маја мали Јарчани су амбалажу прикупљену из својих домаћинстава предали на даље одлагање на пункту у Ловачком дому у Јарку.